Bilgi ve Sorularınız için
(216) 355 70 00

Telefonda Satış ve İkna

Telefonda Satış ve İkna

Günümüzde sıcak satış ve soğuk satış olmak üzere iki tip satış modeli var. Sıcak satış, müşterilerle birebir iletişime geçilerek, yüz yüze yapılan satışlar için kullanılıyor. Soğuk satış ise, iletişimin fiziksel olmadığı, telefon, mail, sms v.b. konularla müşteriye dokunmak noktasında kullanılıyor. Telefon gibi görselliği olmayan bir iletişim aracında bir sesi reddetmek çok kolaydır, tersine ikna ve inandırıcılık da bir o kadar zordur. Bu nedenle telefonda ikna edici olabilmek için, sıcak ama kararlı bir ses tonuyla konuşmak, cümleleri duraksamadan ard arda sıralamak, önerilerinizi kişiye özel ve alternatifli olarak sunmak ve konuşma akışına göre esneklik gösterebilmek gereklidir. Beden dili, jest ve mimiklerle sunum tekniklerinin kullanılamadığı satış merkezlerinde iletişimin sözel yönü baskın bir şekilde kullanılarak müşteri memnuniyetinin  ve satışın arttırılması hedeflenmektedir. . Katılımcılara etik kurallar içerisinde karşısındaki kişiyi ikna etmenin yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

·         İletişim Nedir?
·         İletişim Çeşitleri
·         Empatik İletişim Nedir?
·         İletişimde Uyum ve Ahenk
·         Sözlü İletişim
·         İletişim Engelleri ve Aşma Yolları
·         Yanlış Dinleme
·         Etkin Dinleme
·         Soru Sorma İlkeleri
·         Farklı İnsan Kişilikleri ve Özellikleri
·         Kişilik Türlerine Göre  İletişim
·         İnsanların Dünyayı Algılama Biçimleri
·         Algılama Biçimlerine Göre İletişim
·         İkna nedir? İkna basamakları
·         İkna ve etik
·         İkna sürecinde adımlar
·         İkna ve hedef kitle
·         Ortak zemin oluşturma
·         İkna ortamı yaratma
·         İkna etme stratejilerini kullanma
·         Hangi stratejiyi, nerede, ne zaman, kime karşı analiz
·         Zor insanları sakinleştirme teknikleri
·         Memnuniyetsiz kişileri memnun etmede dikkat edilecek hususlar
·         Satışta İknanın 10 Sırrı
·         Duyusal Keskinlik ve Kalibrasyonu Bilmenin Satıştaki Rolü
·         İletişim ve Dil Unsurlarının Satışta Kullanımı
·         Meta Model Dil Kalıplarıyla Müşteriyi İkna

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için lütfen 0216 355 70 00’ı arayınız.