Bilgi ve Sorularınız için
(216) 355 70 00

Satış Koçluğu

Satış Koçluğu

Satış organizasyonun lokomotifidir, satış olmadan yaprak kımıldamaz. Satışın dinamikleri de günümüzde sürekli değişiyor. İnsana dair yeni metodolojiler geliştikçe Satışın etki alanın da genişliyor. Son yıllarda Koçluk sanatının Satış süreçleri ile birleştirilmesiyle çok güçlü bir itici güç ortaya çıktı. Satış, satın almak isteyen kişinin doğru karar alması üzerine kendisine destek olmak ise, koçluk metodolojisi de kişiye kendi kararlarını aldırmak ve kendi sorumluluğunu yüklenmesini sağlamak üzerine kurgulanmışsa, bu ikisi birlikte harmanlandığında çok etkili sonuçlar ortaya çıkar.
Satış Koçluğuyla, kurum veya bireysel ihtiyaçlara göre Koçluk sanatında var olan güçlü sorular, meydan okuma sanatı, yapılandırma dinamikleri, Satışın doğasında olan ihtiyaç yaratmak, kişi ile ürün arasında bağ kurmak, karar verme durumuna getirmek, itirazları karşılamak, satışı kapatmak gibi dinamikleri harmanlayarak aktarıyoruz.
Böylece katılımcılar hem satış dinamiklerinde güçleniyor hem de koçluk sanatı ile satışı birleştirerek fark yaratmayı öğreniyor. Satışın doğasında duygulara dokunma sanatının olması satışı gizemli kılmaktadır. İşte Satış Koçluğu satışının alt yapısını oluşturarak hem bireysel hemde kurumsal hedeflere ulaştırmada bireye yardımcı olarak başarıya doğru götürecektir.
Satış Koçluğunun Şirkete ve Bireye Faydaları Satış profesyonellerinizin yetkinlikleri ve etki alanları artar. Satışın doğasını ve adım adım dinamiklerini öğrenirken koçluk ile harmanlamayı da yetkin bir şekilde deneyimlerler. Koçluk güçlü soru sorma sanatı ile satışların akışı değişir.
Satış profesyonelleriniz iletişimde fark yaratır. Organizasyonun satışları artar. Müşteri odaklı satış ve uzun vaadeli müşteri ilişkisi oluşturulur.

İÇERİK;
Koçluk Becerileri
• Etkili Dinleme
• Satışta GüçlüSorular
• İhtiyaç Yaratmaİletişimi
• Satış Süreçleri
• Müşteriyi İlişkileri Yönetimi
• İknanın Psikolojisi
• İtirazları KarşılamaBecerisi
• SatışKapamaBecerisi
• Satış Koçluğu Roleplay

KAZANIMLAR;
• Rekabette fark yarataraküstünlük sağlar
•Sürdürülebilirliği sağlar
•Satış ekiplerinin performansı yükselir
•Kurumun müşteri sadakati sağlanır
•Firma bilinirliği ve marka gücü artar
•Müşteriyi doğru analizetmeyetkinliği kazanılır
•Stratejik karar verme yetkinliği güçlenir

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için lütfen 0216 355 70 00’ı arayınız.