Bilgi ve Sorularınız için
(216) 355 70 00

NLP ile Hedef ve Sonuç

NLP ile Hedef ve Sonuç

Eğitimin Amacı:
Günümüzde yapılan araştırmalar, insanların çoğunun kesinleşmiş bir hedeflerinin olmadığını göstermektedir. Çoğu birey, geleceğinden umutsuz bir biçimde kariyer ve hayat planı yapamamaktadır. Bunun üstesinden gelmenin başlıca yolu, kişisel farkındalığı artırarak, değerlerimizi bilmek ve bu değerlerimizden kaynağını alan hedeflerimizi belirleyerek, eylem adımlarını oluşturmaktır.
Bu eğitimde amaç, NLP Teknikleri ile bilinç altı kayıtlarını devreye alarak hayalleri hedefe dönüştürecek içsel motivasyonu oluşturup,  hayattaki değerlerini ve gerçek hedeflerini belirlemelerini sağlamaktır.

Katılımcılar Ne Elde Edecek?

Katılımcılar net bir şekilde hedef koyabilmeyi, koydukları hedeflere ulaşabilmenin basamaklarını ve neler yapabileceğini ve bunların yanında değerlerini bilip, değerlerine uygun kararlar alacaklardır.

Eğitim İçeriği:

NLP Teknikleri ile Hedef Belirleme
NLP Teknikleri ile Zihinde Canlandırma
Bireysel olarak istenen hedefi belirleme
Geçmiş performansı değerlendirme, gelecek performansı artırma
Çözüm odaklı bakış açısı kazanmak
Doğru Hedef Belirleme Teknikleri
Yıllık, Haftalık ve Günlük Planlamalar
TEKGÖZ Prensibi
Planlama Süreci ve Uygulamalar
Önceliklerin Belirlenmesi
Değerlerin Hedefe Etkisi
Kişisel Misyon İfadesi
Çevresel Faktörlerin Hedeflere Etkisi
Hedefle İlgili Stratjilerin Belirlenmesi
Uygulama Planı ve Kontrol
Kişisel Karar Alma ve Çok Kriterli Sistemler
Planlamada Etkili Zaman Yönetimi
Esneklik ve Farkındalık
Stratejik Yönetim Anlayışı
SWOT Analizi ile Durumsal Farkındalık
İçsel ve Dışsal Kaynakların Organize Edilmesi
Eylem Planlarının Oluşturulması
Kaynak Üçgeni
Yeniden Çerçeveleme Tekniği

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için lütfen 0216 355 70 00’ı arayınız.