Çatışma Yöntemi

Çatışma, kişi ya da grubun başka bir kişi ya da grupla ihtiyaç, amaç veya fikir farklılıklarından doğan bir sürtüşme davranışıdır ve karşı tarafı negatif etkiler. Çatışma davranışını; hedefimiz doğrultusunda, uygun teknikleri kullanarak, yönetmek mümkündür. Bu şekilde hem stres yönetimi daha kolay sağlanır hem de iletişim kazaları en aza indirilmiş olur. Bu nedenle katılımcılara çatışmanın pozitif yönde kullanmanın yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

 • Çatışma nedir?
 • Ekip içinde çatışma belirtileri
 • Çatışma ve rekabetin farkı
 • Örgütlerde çatışma türleri ve çatışmanın oluşma nedenleri
 • Graf analizi ile 8 temel çatışma türü
 • Transaksiyonel analiz ile iletişim çatışmaları
 • Çatışma düzeyleri
 • Çatışma yönetimi
 • Çatışmanın yıkıcı etkisi
 • Çatışmanın yapıcı etkisi
 • Çatışma ortamında liderin davranışı
 • Çatışma yönetimi teknikleri
 • Saldırgan davranışlar
 • Pasif davranışlar
 • Müzakere oyunu

 

Süre: 1 gün (6 saat)