Geliştirmek için;

 

 • Özgüven, özsaygı
 • Kendini tanıma
 • Motivasyon
 • Özel hayat ve iş hayatı ayrımı
 • Girişimcilik
 • Liderlik

 

 

Ortadan kaldırmak/değiştirmek için;

 

 • Uyku bozuklukları
 • Gerginlik, sinirlilik 
 • Acelecilik 
 • Takıntılar 
 • Geçmişin olumsuz etkileri 
 • Gelecek kaygısı