Katılımcıların günlük olaylara ve nesnelere herkesten farklı bakabilme ve farklı yaklaşım tarzı becerileri geliştirmeleri, hayal güçlerinin potansiyel gücünü ortaya koymak suretiyle yaratıcı özelliklerinin açığa çıkartılması amaçlanmaktadır.

 

İçerik


  • Beynimizin yapısını ve kapasitesini ortaya koyma
  • Zihnimizi yaratıcı düşünmeye zorlayabilme
  • Kendi kişisel tekniklerini yaratabilme
  • Hayal gücünün potansiyel gücünü ortaya koyma
  • Farklı yaşam becerilerinin tanıtılması
  • Farklı yaşam becerilerinin kazanılması
  • Yaratıcı Düşünme Engelleri ve Bu Engelleri Aşma Yöntemleri 
  • Bireyler İçin Yaratıcı Düşünme Teknikleri 
  • Gruplar İçin Yaratıcı Düşünme Yöntemleri 

 

Süre: 1 gün (6 saat)