Akdeniz Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi
Ankara Gazi Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Erzurum Atatürk Üniversitesi
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İzzet Baysal Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi