Sen Düşünceden İbaretsinSen Düşünceden İbaretsin, iletişimi mükemmelleştiren metotları ve bilinçaltını etkileyen teknikleri ile güçlü, sağlıklı, mutlu ve başarılı olmanın yollarını anlatan bir sistemdir. Bu sistemi MEVLANA’nın engin düşünceleri, etkili sözleri, insana çok şey anlatan öyküleri ve anlamlı şiirleri ile zenginleştirdik.

Kardeşim. Sen düşünceden ibaretsin, geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünürsün, gülistan olursun. Diken düşünürsün, dikenlik olursun.MEVLANA


MEVLANA’nın yüzyıllar önce söyledikleriyle şekillenen DÜŞÜNCE YÖNETİMİ prensiplerini daha kolay hatırlanması için açılımı aşağıda verilen BOŞ YAŞAMA akrostişi ile sıraladık.B üyük Düşün
O lumlu Düşün
Ş imdiyi Yaşa
Y ararlı Ol
A ffet
Ş ükret
A maç Belirle
M antıklı ve Esnek Ol
A zimli ve Sabırlı Ol

Bu kitapta DÜŞÜNCE YÖNETİMİ’nin 9 prensibi anlatılmaktadır. Her prensip ayrı bölümde işlenmistir.

“Büyük Düşün”, “Olumlu Düşün”, “Şimdiyi Yaşa” diye adlandırdığımız ilk 3 prensip, hayatta güçlü olmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen her insan için gerekli olan temel düşünce tarzını anlatır. Güçlü bir insan olmak için sınırlayıcı düşüncelerden kurtulmalı ve büyük düsünmeliyiz. Bu düşüncemizi gerçekleştirmek için olumlu düşüncenin motivasyonundan yararlanmalıyız. Geçmişin sıkıntılarından ve geleceğin kaygılarından kurtularak şimdiye odaklanmalıyız.

Bundan sonra gelen “Yararlı Ol”, “Affet”, “Şükret” adlı 3 prensibin amacı bizi mutlu edecek düşünce tarzıdır. Sadece güçlü ve başarılı bir insan olmak mutlu olmaya yetmez. Bunun için diğer insanlara yararlı ve yardımcı olmalıyız. İçimizdeki kin ve nefretten kurtulmak için affetmeli, sahip olduklarımızın değerini bilip yüce Allah’a şükretmeliyiz.

Son olarak “Amaç Belirle”, “Mantıklı ve Esnek Ol”, “Azimli ve Sabırlı Ol” prensipleri ise insanı basarıya ulastıran düşünce biçimidir. Kendimizi gerçekleştirmek ve başarılı olmak için ne istediğimizi çok iyi bilmeliyiz. Mantıklı ve esnek olmak bize daha çok alternatif imkânı sağlarken, azimli ve sabırlı olmakta engelleri aşmamızı kolaylaştırır.

Her bölüm temel olarak üç kısımdan oluşur. Bölüm başlangıcında Mevlana’dan bir hikâye ve devamında yine Mevlana’nın konu ile ilgili sözleri verilmiştir. Bundan sonra bölüme ait DÜŞÜNCE YÖNETİMİ prensibi yasanmış olaylarla anlatılmıştır. Her bölümün sonunda, o bölümde anlatılan prensiple ilgili bir DÜŞÜNCE YÖNETİMİ tekniği ya da metodu bulunur. Bu metotlar ve teknikler seminerlerde uygulamalı olarak anlatıldığında daha iyi anlaşılsa da, özellikle bu konulara ilgili ve meraklı olanlar için bunların bir kısmına kitapta yer vermeyi uygun bulduk.

Bu kitabın hedefi, Mevlana felsefesini bütün derinlikleriyle anlatmak değildir. Bunun için bir kitap yeterli olmayacağı gibi engin bir Mevlana bilgisine de sahip olmak gerekir. DÜŞÜNCE YÖNETİMİ sisteminin anlatıldığı bu kitapta, Mevlana’nın aydınlatıcı fikirlerinden ve düşüncelerinden istifade edilmiştir.