1961 doğumlu Erhan Tunçay , Saint-Joseph Fransız Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1988-1998 yılları arasında Garanti Bankası Genel Müdürlüğünde Pazarlama, Muhabir İlişkiler ve Kurumsal Krediler Birim Müdürlükleri görevlerinde bulundu.


Garanti Bankası Aktif-Pasif Komitesi Üyeliği yaptı. Garanti Bankası Moskova Temsilciliği görevini yürüttü.

 

1999-2004 yılları arasında Garanti Sigorta ve Garanti Hayat/Emeklilik şirketlerinin ortak Genel Müdürlüğünü yaptı. Her iki şirketin yeniden yapılanması, organizasyon ve süreçlerin yeniden düzenlenmesi, yeni ürünler ve stratejilerin oluşturulması ve bilgi işlem alt yapısının geliştirilmesi ve Garanti Bankası ile etkin banka sigortacılığı uygulamalarının yerleştirilmesi konularında liderlik yaptı.

 

Genel Müdürlük yaptığı süre içinde Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.


2005-2013 yılları arasında Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği nin Genel Sekreterlik görevini yürüttü. Sigorta Sektörünün Hükümet, Bürokrasi ,kamu otoritesi, sektördeki tüm paydaşlar ve yurt dışı ile olan iliişkilerini yönetti. Avrupa Sigorta Birliği’nin İcra Komitesi Üyeliği görevinde bulundu.


Genel Sekreterlik Görevi süresince DASK YK Bşk Yrd, T.Loydu Vakfı YK Bşk Yrd.,Tarım Havuz Kurulu (Tarsim ) YK Üyeliği, Güvence Hesabı YK Bşk Yrd, Sigorta Bilgi Merkezi , Sigortacılık Eğitim Merkezi ,Sigorta Tahkim Kurulu, Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu ,Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı, Türkiye Kalite Derneği (KALDER ) Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulundu. Genel Müdür ve Genel Sekreterlik görevleri sırasında konferans, seminer ve bir çok toplantıda konuşmacı ve oturum başkanlıklarında bulundu.


15 yılı üst düzey yönetici ve 25 yıla yakın profesyonel çalışma hayatı süresince etkin yöneticilik, liderlik, satış & pazarlama teknikleri, iletişim , risk analizi , bilanço yönetimi, etkili sunum, performans yönetimi konularında eğitimler aldı. Saygın & Saygın Eğitim Kurumundan Liderlik Ve Yönetici Koçluğu eğitimlerini tamamladı. İş dünyasına çeşitli eğitimler ve seminerler vermekle beraber, Yönetim Danışmanlığı ve Profesyonel Yönetici Koçluğu yapmaktadır.

 

Yönetim Danışmanı
Profesyonel Yönetici Koçu