Düşünce Haritaları (Mind Mapping) tekniğiyle, daha etkili ve pratik not tutmak mümkün hale gelmektedir. Katılımcılar, klasik doğrusal not tutma yöntemine alternatif olarak düşüncenin merkezden çevreye doğru yayıldığı, renkli kalemler ve görsel imgelerle zenginleştirilerek daha etkili hale getirilen düşünce haritalarının nasıl yapıldığını öğrenecektir. Yenilikçi bir not alma tekniği olan "Düşünce Haritaları" ile düşünceden kâğıda yansıyan fikirler, inovatif yapılarını klasik sisteme ve siyah beyaz sayfalara kurban etmeden tüm orijinallikleriyle kendilerini ifade etme şansı bulacaklar.

 

 

Stresin Nedenleri - Düşünce Haritası

 

 

Düşünce Haritaları kullanılarak yapılan sunumlar daha dikkatli takip edilecek, dinleyicinin dikkati her an yüksek seviyede tutulacaktır. Ayrıca konuşmacılar için çok başarılı bir yardımcı olan düşünce haritaları, sunumun akışını kısa ifadelerle yansıtarak konuşmacılara büyük kolaylık sağlayacaktır.

 

 

İçerik

 

 • Sol – Sağ Beyin fonksiyonları
 • Öğrenme sürecinde şekiller ve renkleri kullanmanın önemi
 • Klasik not alma sistemine bakış
 • Dahiler nasıl not alıyordu?
 • Yazıların arkasındaki görüntüler
 • Düşünce haritalarının tarihsel gelişimi
 • Düşünce haritalarının kullanım alanları
 • Düşünce haritalarının teknik ayrıntıları
 • Temel uygulamalar
 • Zihinden haritaya uygulama
 • Metinden haritaya uygulama
 • Proje sonu ortak harita çalışması
 • Hazırlanan haritaların sunumu