Öğrenciler dünyaya karşı eleştirel bakabilme yetisi gelişmediği için iyi yönlendirilmeleri gerekir. Oyunlar ve drama bu açıdan çocukların iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt etmeleri açısından fayda sağlar. Bu kavramları öğrencilerin anlayacağı dilden işler. Anlatılan öyküler, oyunlarda çocuklara verilen görevler onların iyi yönde gelişmelerini sağlar.