dusunce haritalari

Değerli Anne Baba ve Eğitimciler;

 

Düşünce Haritaları; bilgileri görsel imajlar, renkler, şekiller, semboller kullanarak ve haritalandırarak kağıda aktarma tekniğidir.

 

Düşünce Haritası, beynin sözcükler, görüntüler, sayılar, mantık, ritim, renk gibi fonksiyonlarını tek bir yöntemle güçlü bir biçimde devreye sokar. Aklımızda tutmamız gereken bilgiyi bütün olarak görmemizi ve düşündüğümüz gibi öğrenmemizi sağlar. 

 

Düşünce Haritası'nı bitirdikten sonra olumlu geri bildirimlerle haritalarını anlatmaları ve resimleri yorumlamaları için ortam hazırlanmalıdır.

 

 

 

dusunce

 

Düşünce Haritaları'nın 2. kitabında;

 

Düşünceleri oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmak ile birlikte, eğitim alanında, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde kullanılır.

 

Düşünce Haritası ile tasarımı ve şekilleri çocuk tarafından yapıldığı ve kelimeler resme dönüştürüldüğü için bilgiler kalıcı hafızaya alınır. 

 

Düşünce Haritası'nı bitirdikten sonra olumlu geri bildirimlerle haritalarını anlatmaları ve resimleri yorumlamaları için ortam hazırlanmalıdır.

 

 

 


dikkat guclendirme calismalari

Dikkat, bireyin başarısını ve verimini etkileyen temel zihinsel faktörlerden biridir. Bir öğrenme durumunda gerekli bilgilerin, bilgiyi işleme sürecine girebilmesi ve öğrenmenin etkili olabilmesi için öğrencilerin dikkatlerini geliştirmeleri ve bunu öğrenme sürecinde kullanması önemlidir.


Ökul öncesi dönemde çocuk, birçok kavramı öğrenebilecek bir beyne sahiptir. Böyle olmasına karşın bu dönem çocuğunun belli bir konuya uzun süre dikkatini vermesi oldukça zordur.Burada çocukların dikkatini çekme konusundaki görev öğretmenlere ve ebeveynlere düşmektedir.

 

Kitaptaki uygulamalar, çocukların ilgisini de uyandıracak biçimde hazırlanmış olup kolaydan zora doğru sıralanmıştır. Bununla birlikte, arada bazı kolay uygulamalarda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

hafiza teknikleri

Hafıza, bilgilerin, deneyimlerin ve duyguların kayıt altına alındığı bölümlerin genel adıdır.

 

Hafıza Teknikleri ile çocukların, kolay ve kalıcı öğrenmelerini sağlamak, özgüvenlerini artırmak, sağ beyin fonksiyonlarını kullanarak bakış açılarını geliştirmek.

 

Kitabın ilk bölümünde işlenen hayalgücünü kuvvetlendirme çalışmaları çocukların sıradışı hayaller kurmasına yardımcı olur. Daha sonra anlatılan hafıza çivileri yardımıyla çocuklar çok sayıda kelimeyi özgürce hayaller kurarak hafızalarına alırlar.

 

Hafıza Teknikleri kitabının içindeki teknikleri uygularken, çocukların motivasyonlarını arttıracak şekilde geri bildirimler vermeyi, onlarla eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmeyi, hayal güçlerini özgür bir şekilde kullanmaları teşvik edilmelidir.