Akıl oyunlarıyla öğrencilerin, beyin fonksiyonlarını geliştirerek, yaşamlarının her bölümünde daha pratik düşünmeyi ve karar vermeyi sağlamaktır.  Bakış açılarını geliştirmek, sistemli bir şekilde düşünerek mevcut bilgilerini doğru kullanabilmelerine destek olmaktır. 

 

 

Akıl Oyunları

Akıl Oyunları

Akıl Oyunları

Akıl Oyunları