• Aile rehberliği
  • Anne-baba ve çocuk iletişimi 
  • Eşler arasında uyum 
  • Sevgi dilleri ve aile içinde kullanımı 
  • Aile içinde uyum ve ahenk sağlama 
  • Temsil sistemleri ve aile içi iletişimde kullanımı 
  • Çocuğun kişiliğinin oluşumunda ailenin önemi 
  • Çocuğun başarısında aile faktörü 
  • Karşındakini kırmadan yönlendirme teknikleri