7 Düşünce BecerisiDüşünceye artık eskisi kadar değer verilmiyor. Eskiden, devrimleri körükleyen, dünyaya bakışımızı ve onunla ilgili düşünme tarzımızı kökünden değiştiren düşünceler üretilirdi. Yaşadığımız çağda bilmeye düşünmekten daha çok önem veriyoruz. Gelecek, gittikçe daha fazla bilgiyi işaret ediyor. Ancak bilginin kalitesi gittikçe düşüyor. Bu kalitesiz bilgiler zihinleri dağıtıyor ve düşünmeyi engelliyor. Bir süre sonra ortada bilmediğimiz pek bir şey kalmayacak, ancak bu bilgiler hakkında düşünecek kimse olmayacak. Bilgi, düşüncenin kaynağı ve en büyük dostu iken, şimdi en büyük rakibi oldu.

20.Yüzyıl bilgi çağı diye adlandırılıyordu. Ancak 21. yüzyıl bilgiyi kullanma ve bilgiyi üretme çağı olacaktır. Bu yüzden okul hayatında ve iş yaşamında bilgi yükleme yerine, bilgi kullanma ve bilgi üretmeyi amaçlayan eğitim programları geliştirilmelidir.

Bu kitap, düşünce haritaları, öyküler ve uygulamalarla düşünce becerilerinizi geliştirecek, farkındalığınızı artıracak ve size yeni bakış açıları kazandıracaktır.


7 DÜŞÜNCE BECERİSİ NEDİR?

 

1. Mantıksal Düşünce: Olaylar arasındaki ilişkiyi görmemizi, meselelere yaklaşırken sebep-sonuç ilişkisi kurmamızı ve olayları kategorize etmemizi sağlayan düşünce becerisidir.
 

2. Eleştirel Düşünce: Diğer düşünme becerileriyle zihinsel üretim yaparken bu sureci sorgulamamızı, riskleri görmemizi ve olumsuzlukları ortaya koymamızı sağlayan düşünce becerisidir.

 

3. Etik Düşünce: Etik, temelde doğruluk veya yanlışlık, iyi veya kötü gibi ahlaki yargıları ele alan bir kavramdır. Etik düşünce ise, tüm düşünce becerilerinin sonucunda alınan karar ya da eylemlere bu değerler doğrultusunda bakmamızı sağlayan bir düşünce becerisidir.

 

4. Esnek Düşünce: Esneklik herhangi bir olay ya da durum karşısında birden fazla seçenek belirleyip içlerinden en doğrusunu seçme becerisidir. Esnek düşünce becerisi ise çeşitli olaylar karşısında farklı yollar bulmamızı ve bunların en iyisini seçmemizi sağlayan bir beceridir.

 

5. Sosyal Düşünce: Kendimizi iyi bir şekilde ifade etmemizi ve diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmamızı sağlayan bir düşünce becerisidir.

 

6. Sıra dışı Düşünce: Bilinen şeylerden yeni bir şeyler çıkarmak, özgün bir senteze varmak, sorunlara yeni çözüm yolları bulmak, varlıklar ve olaylar arasında yeni ilişkiler kurmamızı sağlayan düşünce becerisidir.

 

7. Stratejik Düşünce: Bir hedefi planlamak ve bu planın hangi eylemler sonucunda, hangi yollardan gidilerek hedefe varılacağını belirleyen düşünce becerisidir.